Català

placa de policarbonat

placa

Producte
Placa translúcida compost de policarbonat extruït, amb una alta protecció enfront als raigs U.V i una durabilitat excepcional.

Aplicacions
Il·luminació natural en tancaments metàl·lics de coberta o façana per a edificació industrial, comercial i instal·lacions esportives.
Disponible per als perfils de xapa simple TZ-30, TZ-32 i TZ-40.

Característiques tècniques
 • Gruix: 1 mm
 • Pes propi: 1,34 kg/m2 (TZ-30, TZ-40) 1,37 kg/m2 (TZ-32)
 • Transmissió de llum: 88% (placa incolora), 46% (blanc opal)
 • Transmissió de radiació UV: <2%
 • Índex de refracció: 1,58
 • Temperatura de deflexió sota pes: 135-140 ºC
 • Interval de temperatures servei (sense càrregues) llarg termini: -20 a 100 ºC
 • Interval de temperatures servei (sense càrregues) curt termini: -40 a 135 ºC
 • Resistència a impacte IZOD a 23ºC: 2300 MPa
 • Conductivitat tèrmica: 5.72 W/m2K
 • Classificació a foc: B-s1,d0
 • Coeficient de dilatació lineal: 0.067 mm/mºC

doc Descarregar "Fitxa Tècnica Placa policarbonat"

doc Descarregar "Placa policarbonat - Manual d'ús i instal·lació"