(+34) 972 463 085 
  huurre@huurreiberica.com 

Acabats encunyats

Aplicacions i característiques
Elements d'acabat encunyats per a façanes i cobertes en edificació industrial, residencial, comercial i instal·lacions esportives.
La gamma d'acabats encunyats incorpora un dentat d'acord amb el perfil TZ de tancament al qual s'hagi d'acoblar. Els element d'acabat encunyats poden fabricar-se per als perfils que s'indiquen a continuació, y depenent de cada perfil, la seva longitud varia:

  • Perfil TZ-30 COBERTA O FAÇANA / Longitud 3.500 mm (útil 3.300 mm)
  • Perfil TZ-32 COBERTA / Longitud 3.350 mm (útil 3.150 mm)
  • Perfil TZ-40 COBERTA / Longitud 3.200 mm (útil 3.000 mm)

Alguns exemples

Remates t1Remates t2Remates t3


Qualitat i normativa d'aplicació
CeNorma UNE-EN 10346 per a recobriment galvanitzat.
Norma UNE-EN 10169 para recobriments orgànics.

doc Descarregar "Fitxa Tècnica Acabats convencionals i encunyats"