(+34) 972 463 085 
  huurre@huurreiberica.com 

GAMMA DE CORRETGES METÀL·LIQUES

 • Huurre Correas
  Descripció
  Gamma de corretges metàl·liques d'alta qualitat, fabricades mitjançant conformat en fred de xapa d'acer galvanitzat certificat.
  Gamma àmplia i versàtil gama, amb cantells de corretges d'entre 100 i 350 mm i ales entre 38 i 100 mm.
  Possibilitat de fabricació a mida i personalització dels punxonats.

  Aplicacions
  Estructura de suport per a tancaments metàl·lics o panelis aïllants en edificació industrial, comercial i instal·lacions esportives.
  Estructura de suport per a instal·lacions solars.
  Estructures lleugeres per a edificació residencial i comercial.

  Qualitat i normativa d'aplicació
  Corretges fabricades d'acord amb la norma UNE-EN 10162:2005.
  Xapa d'acer d'acord amb la norma UNE-EN 10346:2010.

  Documentació
  • Mides: Ànimes d'entre 100 i 350 mm, ales d'entre 38 i 100 mm. Possibilitat de fabricació de qualsevol mida intemèdia.
  • Longitud màxima: Fins a 18 m.
  • Gruixos: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm.
  • Tipus d'acer: Acer estructural S280 GD, galvanitzat en calent.
  • Punxonats personalitzables: Possibilitat de punxonat en qualsevol punt de la corretja.
  • Punxonats rodons: 7 / 12 / 14 / 16 / 18 mm.
  • Punxonats en colís, horitzontals o verticals: 8x14 / 14x18 / 14x20 / 14x50 / 15x50 / 16x23 / 17x23 / 18x23 mm.
  • Tascons i tapajunts: Fabricació a mida, d'acord amb la secció de la corretja utilitzada.