Català

Claraboia tz-clic

Producte
Placa de lluerna en policarbonat cel·lular amb fixació oculta, protecció enfront raigs UV i classificació a foc Euroclasse B-s1,d0. 


Aplicacions
Il·luminació natural en tancaments a base de panell sandwich per a edificació industrial, comercial i instal·lacions esportives.
Dissenyat per a ser modulat amb el panell de coberta HI-CT, amb un ample útil de 1.150 mm, amb un pendent mínim de 5º.

Components
Placa de policarbonat, i grapa de fixació que evita la perforació del policarbonat, fixada al panell adjacent amb el mateix cargol de fixació d'aquest a l'estructura portant. Per a panells de més de 30mm, hauran d'instal·lar-se falques per al recolzament de la lluerna sobre les corretges. 

Característiques generals
  • Material: Policarbonat cel·lular de 6 parets
  • Ample útil: 1.150 mm
  • Color: Light opal
  • Classificació a foc: Euroclasse B-s1,d0
  • Factor solar: 0,46
  • Transmissió de la llum: 39%
  • Protecció UV: mitjançant coextrusió a la cara exterior
  • Aïllament tèrmic: 1,25 W/m2ºC