(+34) 972 463 085 
  huurre@huurreiberica.com 

KNOW-HOW I INNOVACIÓ


LA INNOVACIÓ COM A MOTOR DE DESENVOLUPAMENT

LA INNOVACIÓ COM A MOTOR DE DESENVOLUPAMENT

La trajectòria d'èxit d'HUURRE es deu, en gran part, a la seva aposta constant pel desenvolupament de productes innovadors amb prestacions superiors. Per exemple, va ser el primer fabricant a introduir a Espanya els panells amb nucli de poliisocianurat (PIR), amb més capacitat aïllant i millor comportament davant del foc, que gradualment estan substituint al mercat els tradicionals panells amb nucli de poliuretà (PUR).
EL NOU AÏLLANT PIRM CLASSE 1 D'HUURRE.

EL NOU AÏLLANT PIRM CLASSE 1 D'HUURRE.

L'any 2007, fruit d'un ambiciós projecte d'R+D, HUURRE va desenvolupar el PIRM CLASSE 1, un nou aïllant que millora les prestacions del PIR i que ha obtingut la prestigiosa certificació internacional “FM Approved”, basada en assaigs a foc a escala real. HUURRE és l'única companyia espanyola en possessió d'aquest certificat, que garanteix i acredita l'òptim comportament davant del foc dels panells aïllants.
UN EQUIP HUMÀ ESPECIALITZAT

UN EQUIP HUMÀ ESPECIALITZAT

Un dels actius més grans d'HUURRE és el seu equip humà; un conjunt de professionals altament qualificats, experimentats, proactius i centrats en el desenvolupament de solucions innovadores i eficients per satisfer les necessitats dels seus clients.
L'equip de HUURRE és, sens dubte, el seu valor diferenciador més gran i el responsable directe del seu lideratge com a marca.
INVERSIONS I SINERGIES

INVERSIONS I SINERGIES

Com a conseqüència de la inversió permanent realitzada en el desenvolupament de nous productes i les sinergies creades amb la resta d'empreses del grup, HUURRE disposa del catàleg més ampli de solucions per al sector industrial i la construcció: panells aïllants d'última generació, tancaments d'alt rendiment estructural, estructures lleugeres per a façanes, corretges industrials, etc.

FÒRUMS DE CONEIXEMENT

Gràcies al know-how adquirit, HUURRE ha col·laborat en projectes europeus de recerca sobre panells aïllants, com ara el projecte EASIE (FP7), participant a més de forma activa a la redacció de la norma europea EN-14509.
Actualment és present als fòrums més destacats de generació de coneixement, investigació i desenvolupament d'aquesta tecnologia constructiva:

CEN
CEN - Comitè Europeu de Normalització: Representant espanyol al comitè tècnic europeu de panells sandwich CEN/TC128/SC-11.
AENOR
AENOR - Associació Espanyola de Normalització: Coordinació del grupo AEN / CTN41 / Sc-4 /GT-10, dedicat als panells sandwich.
SNI
Membre del SNI (Syndicat National de l’Isolation).
COASHIQ
Membre del COASHIQ (Comissió Autònoma de Seguretat i Higiene al Treball d'Ind. Químiques i Afins).
PPA
Membre del PPA (European Association for Panels and Profiles).