Català

Panel HI-QuadCore F / Frigorífic

 • Huurre panel frigorífico HI-QuadCore F
  Producte
  Panell frigorífic d'altes prestacions, amb cares metàl·liques i nou nucli aïllant QuadCore, amb un excepcional aïllament tèrmic, alta resistència al foc, elevada sostenibilitat, alta durabilitat i 40 anys de garantia per a les seves prestacions tèrmiques (consulteu condicions).

  Acabats disponibles
  Disponible amb cares lleugerament perfilades, superfícies llises o semi-llises.

  Aplicacions
  Aplicacions que requereixin un alto grau d'aïllament: indústria agroalimentària, cambres frigorífiques, laboratoris, etc.
  El panell és apte per a l'ús tant en interiors com en exteriors.
  Idoni com a element de sectorització davant del foc en instal·lacions de congelació i refrigeració, logistiques i sector agroalimentari, assolint una resistència de fins a 60 minuts (EI-60, per a panell de 230 mm de gruix), fins i tot per a cambres de gran alçada.
  El panell està disponible amb una àmplia gamma de recobriments, per a garantir la seva màxima durabilitat, també en els ambients més agressius.

  Qualitat i normativa d'aplicació
  • CEXapa d'acer: UNE-EN 10346 per a recobriment galvanitzat i norma UNE-EN 10169 per a recobriments orgànics. Panell: Fabricat d'acord amb la norma UNE-EN 14509.

 • Característiques tècniques:
  • Nucli aïllant: Nucli aïllant híbrid QuadCore
  • Xapa exterior d'acer: S220GD
  • Ample útil: 1150 mm | 1120 mm
  • Tipus de junta: Junt FJ
  • Longitud màxima de fabricació: 18 m. (De 13,5 a 18 m, es necessari transport especial)
  • Densitat nominal: QuadCore: 40 (±5) kg/m3
  • Conductivitat tèrmica declarada: 0,0189 W/mK (considerant nucli envellit)
  • Gruixos nominals de panell:  60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 230 mm
  • Transmitància tèrmica:  0,33 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,083 W/m2K
  • Recobriments estàndard:  Lacat polièster 25 micres
  • Recobriments especials:  PET,  Granite HDX, PVDF, Inox 304 2B

  Comportament davant del foc:
  • Reacció a foc: Euroclasse B-s1,d0
  • Resistència al foc (panell 230 mm de gruix): EI-60 (60 minuts de resistència i sectorització davant del foc, gasos calents, fums, radiació i temperatura), amb trams de fins a 7,5 m lliures entre recolzaments.