Català

SOBRE HUURRE


LÍDER DEL SECTOR

LÍDER DEL SECTOR

HUURRE és el fabricant líder del sector dels panells aïllants sandwich i sistemes constructius per a tancaments metàl·lics, façanes i cobertes. Amb una llarga trajectòria i dilatada experiència, HUURRE consolida el seu lideratge com a proveïdor del sector industrial, agroalimentari, terciari i de la construcció gràcies a l'excel·lència i qualitat dels seus productes, la forta vocació innovadora, l'excel·lent servei i la fidelitat al client.
EXCEL·LÈNCIA EN LA PRODUCCIÓ

EXCEL·LÈNCIA EN LA PRODUCCIÓ

Els enginyers, arquitectes i tècnics del sector associen la marca HUURRE a l'excel·lència i a les prestacions més altes. I això és conseqüència de molts anys de treball constant i desenvolupament de l'equip d'HUURRE, la seva ambició per dissenyar i fabricar els productes i sistemes constructius més eficients del mercat i el ferm compromís amb l'excel·lència i la qualitat.
KNOW-HOW I INNOVACIÓ

KNOW-HOW I INNOVACIÓ

HUURRE dedica atenció permanent i importants recursos a la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació, situant les seves solucions constructives a l'avantguarda tecnològica del sector. Gràcies al know-how adquirit, HUURRE és present als fòrums de generació de coneixement més rellevants en el camp dels panells aïllants sandvwich. Per tot això, no és estrany que els productes i sistemes d'HUURRE estiguin permanentment un pas per davant dels de la seva competència.
SERVEI I FIDELITAT AL CLIENT

SERVEI I FIDELITAT AL CLIENT

HUURRE té com a prioritat absoluta les necessitats dels clients.
La seva política empresarial es basa en establir relacions comercials duradores, de llarg recorregut i d'alt valor afegit per als seus clients, proporcionant un assessorament tecnicocomercial individualitzat i oferint la gamma de sistemes constructius més àmplia i innovadora del sector a través de la seva extensa xarxa comercial.